Boekjaar 2014

 

In het afgelopen boekjaar 2014 laat zich de staat van baten en lasten als volgt

samenvatten:

 

Inkomsten op kasbasis

Kosten beleggingen

Kosten beheer & administratie

Toegekende bedragen

 

Tekort op kasbasis

 

In het boekjaar was er sprake van een ongerealiseerde vermogens toename van
€ 1.361.000,-

282.000,-

118.000,-

65.000,-

364.000,-

 

265.000,-

-€

-€

-€

 

-€

G.Ph. Verhagen-Stichting

Schiekade 75, 3033 BD Rotterdam, E-mail: secretariaat@verhagenstichting.nl, KvK no. 41125354
Web Design Drukkerij G.B. 't Hooft bv, Rotterdam december 2016

>