Boekjaar 2016

 

In het afgelopen boekjaar 2016 laat zich de staat van baten en lasten als volgt

samenvatten:

 

Inkomsten op kasbasis

Kosten beleggingen

Kosten beheer & administratie

Toegekende bedragen

 

Tekort op kasbasis

 

Ongerealiseerde koerswinsten

De vermogensmutatie 2015-2016

112.000,-

68.000,-

65.000,-

392.000,-

 

413.000,-

 

555.000

413.000

- €

- €

- €

 

- €

 

 €

G.Ph. Verhagen-Stichting

Schiekade 75, 3033 BD Rotterdam, E-mail: secretariaat@verhagenstichting.nl, KvK no. 41125354
Web Design Drukkerij G.B. 't Hooft bv, Rotterdam december 2016

>